– Skolekorpet skal bli en integrert del av bybildet