Aurora kino stepper opp gamet: – Når har vi et heftig atmos-lydanlegg

foto