Sørnes krysser av på bucket-listen: – Ringen er sluttet