foto
Tromholt tok tre fotografier av gårdene i Ávži da han besøkte bygda i februar 1883. Et av dem ble tatt ved gården som kirkesanger Clemet Gundersen eide i 1852. Boplassen ble i skjøtet som han fikk i 1867 kalt «Jaringuolban» (jarin= en liten utvidelse av elven, guolban = slette). Bildet er tatt fra sør mot nord. Foran på bildet ser vi en mann i pesk og en hund. Dette er trolig kirkesangerens sønn, Klemet Kemetsen (f. 1847), som i 1883 bodde på gården med sin familie. Mannen som sitter på en stol nærmere huset er trolig Clemet Gundersen (f. 1802). De fem personene som står utenfor inngangsdøra i mellombygget synes å være fem kvinner. En av kvinnene kan være Clemet Gundersens kone, Inger Mortensdatter Nango (f. 1812).  En kan være Klemet Klemetsen kone, Marith Nilsdatter Lille (f. 1841 i Karasjok). De tre andre kan være Klemets døtre Inga (f. 1872) og Ellen (f. 1875) og hans svigermor, Elen Pedersdatter Eira, som også bodde hos dem. I tillegg til Clemet Gundersen var trolig sønnene Morten (f.1832) og Klemet med i følget til kirkestedet 8.11.1852. Kanskje var også Gundersens kone, Inger Mortensdatter Nango, blant de tre kvinnene i følget. Foto: Utlånt av Universitetet i Bergen

Innsatsen for å hente hjelp fra Ávži