Alta Museum åpner en ny utstilling som heter «Spor i berg». Det skjer onsdag i uken som kommer. – NødvendigMuseet opplyser at de stadig får flere besøkende om vinteren, noe som har gjort det nødvendig å presentere bergkunsten på en ny og mer moderne måte, for nå skal de presentere bergkunsten innendørs.

– «Spor i berg» gir en helt annen opplevelse enn tidligere utstillinger og de besøkende vil lære mer om bergkunsten ved å bruke både hender og hode, opplyser Mari Strifeldt Arntzen, prosjektleder for utstillingen. – Ny opplevelse Hun sier den nye moderne og interaktive utstillingen har vært utviklet i flere år.

– Vi vil invitere publikum til opplevelser, deltagelse, utforskning og samtidig stimulere til nysgjerrighet og engasjement, sier Strifeldt Arntzen som ser frem til at lokalbefolkningen og tilreisende skal få oppleve utstillinga som de ansatte har jobbet med i mange år.