– Det føles uvirkelig og så stort at det er vanskelig å ta inn

foto