Kaisa og Elisabeth ledet kvenfesten, dagen før dagen