– Først var det skatt, så skrot, så skatt igjen

foto