– Ordningen bidrar til at ungdommer over hele Norge får økt kunnskap