Headliner avlyser, men Alta Live lover festival til høsten

foto