Ole David har kartlagt slekter og etnisitet i Alta. Nå blir det bok

foto