Barnebarnet sto bak kamera da det skulle lages kortfilm om Karen Anna