Har kjøpt Aunegården: – En fin start for oss i Tromsø