Ungdommer i Alta og Kautokeino skal gi innspill til ny samisk film