foto
På dette fotografiet, som Sophus Tromholt tok i august 1882, ser vi Markedsgata på markedsplassen i Bossekop. I enden av gata ligger bygningen på gården «Nyhus». På 1850-tallet var gården eid av baker Bernt Christiansen. I 1853 og 1854 var 17 kvinner holdt varetektsfengslet i denne bygningen etter hendelsene 8/12 1852 i Kautokeino. Sammen med dem var også to spebarn. Et av barna ble døpt i mai 1853. Den 21/9 1854 ble 14 av kvinnene sendt med båt fra Alta til Trondheim for å sone sine idømte straffer. «Nyhus» ble bygd av baker Hans Fredrik Tande i 1831. Han solgte eiendommen til Bernt Christiansen i 1847. Fra 1868 til 1870 var baker Joachim Sandstrøm eier. Didrik Nielsen var eier fra 1870 til 1888. Fra 1888 ble Johan og Ellen Wiik eiere. Familien Wiik drev gården som hotell. Deres datter Ragna Therese Wiik var eier og driver fra 1924 til 1944. (8) Foto: Sophus Tromholt. Utlånt av: Bildesamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Veien til Galgeberget: Henrettelsene av Aslak Hætta og Mons Somby