Gode dialoger og rom for tolkninger

– Novellene har en intensitet og en dybde som viser en forfatter med stor selvtillit.
kultur

Tone Nilsen-Bie er lektor i drama og teater og hun har jobbet mye med dramaturgi, noe som kommer tydelig frem i tekstene hennes. Her er mye dialog, mye undertekst, og scenene er stramme, men på samme tid åpne.