Dramatiske kuttforslag for kultursektoren

– Hvis dette blir vedtatt vil det få dramatiske konsekvenser for kultur, folkehelse og bolyst i Alta, fastslår kulturlederen.

Administrasjonen har i et nytt budsjettdrøftings-dokument, foreslått en rekke dramatiske kutt for blant annet kultursektoren i årene som kommer. Et av forslagene er å kutte  det populære Borealis-showet. (Arkivfoto)   Foto: Reiulf Grønnevik

kultur

Rådmannens administrasjon har tirsdag innkalt til budsjettdrøftinger angående prioriteringer for 2022 for kommuneplanens samfunnsdel. Administrasjonen har i budsjettdrøftingsdokumentet fore-slått dramatiske kutt for blant annet kultursektoren, som mister enormt mange tilbud og stillinger, hvis dette blir vedtatt.