Tillater 100 personer innendørs: – Fått bestillinger på både bryllup og dåp allerede

Krav om fastmonterte seter endres til tilviste plasser.

Kirkeverge Gunnar Tangvik kan fra tirsdag ta imot inntil 100 personer på gudstjenester og begravelser i Nordlyskatedralen.  Foto: Arkivfoto

kultur

Regjeringen endrer regelverket for arrangementer og erstatter kravet om fastmonterte plasser med krav om faste, tilviste sitteplasser. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet vil ikke tillate 200 personer innendørs ved faste tilviste sitteplasser fordi det innebærer en for stor lemping i dagens ustabile smittesituasjon. Grensen settes derfor på 100 personer, og gjelder fra tirsdag 23. februar.