Kartlegger kunst fra nedlagte sykehjem

Med nedleggelse av flere sykehjem i kommunen kartlegges nå kunstverk innkjøpt til disse før de igjen monteres opp på Alta omsorgssenter.

18 verk fra 13 kunstnere er samlet inn fra de nedlagte sykehjemmene. – Det var en spennende prosess, sier kunstner og konsulent Sigfrid Hernes, som startet med kartleggingen sist høst.   Foto: Freddy Ludvik Larsen

kultur

– Vi har samlet inn kunst av profesjonelle kunstnere fra de tre sykehjemmene, men ikke tatt med plakater og masseproduserte reproduksjoner, sier kunstner og kommunens konsulent Sigfrid Hernes, som har fått i oppdrag å kartlegge kunsten som har hengt på de tre nylig nedlagte sykehjemmene Kåfjord, Ekornsvingen og gamle Helsesenteret.