– Det var kaldt, men vi er tvunget til å tenke nytt

Alta motettkor lar seg ikke stoppe av epidemiens begrensinger.

Dirigent Per Andersson tok med seg korsangerne ut i forrige uke, ettersom alle lokaler er koronastengt.   Foto: Ingunn Ims Vistnes

kultur

Dagens koronaregler har gjort sitt til at ulike arenaer er stengt ned grunnet smittefrykt. Det har resultert i at blant annet Altas mange kor ikke har kunnet gjennomføre sine ukentlige øvinger. Alta motettkor har derfor måtte tenke i nye baner for å få sunget sammen.