Lærer samisk historie gjennom dans

Etter vellykket sommercamp arrangerte Alta Siida Kulturhus danseworkshop for barn som skal videreføres.

Etter vellykket danseworkshop skal Brita Julianne Skum og Monica Michalsen videreføre prosjektet med dans til samisk musikk og joik en gang i uka.  Foto: Anastasiya Fedotova

kultur

Gjennom høstferien har det blitt arrangert danseworkshop for barn i regi av Alta Siida Kulturhus på ungdommens hus.