Anmeldelse

Lyden av stillhet

Midt i Laila Kolostyáks snøsinstallasjon fremførte Kristine Hansen sitt meditative musikkverk «Láhpoluoppal».

Midt i Laila Kolostyáks helt ferske snøinstallasjon, omgitt av et lydhørt publikum, fremførte Kristine Hansen sitt musikkverk «Láhpoluoppal».  Foto: Bernhard Hienerwadel

kultur

Slagverker Kristine Hansen gjorde sommeren 2017 et feltarbeid i området rundt Láhpoluoppal. I tre uker samlet hun naturlyder på vidda – fuglesang, regn, vind, løv, insekter, bekker, for å nevne noe. Arbeidet resulterte i musikkverket «Láhpoluoppal» som ble urfremført på Alta museum i 2018, og som kom ut som album på vinyl og på strømmetjenester i 2019.