Henter inn veivisere til samisk film

En ny samisk filmekspertgruppe skal utarbeide råd til den eksterne filmbransjen om samisk innhold og kultur.

Ken Are Bongo, Jannie Staffansson, Anne Lajla Utsi, Suvi West, Silja Somby, Patricia Fjellgren, Oscar Østergren Njajta, Amanda Kernell og Lisa Marie Kristensen har etablert en samisk ekspertgruppe, som skal lage etiske retningslinjer og råd for samisk filmproduksjon.   Foto: Pressefoto: Marie Louise Somby

kultur

Samisk filmbransje etablerte denne uken, under den samiske konferansen KulturSápmi i Kiruna, en samisk filmekspertgruppe. Denne gruppen skal være samiske filmveivisere, som skal utarbeide råd til den eksterne filmbransjen hva angår samisk innhold og kultur.