45 elever med på storverk

Musikklinjekorets 45 unge sangere ser fram til å bryne sangteknikken på storverket Carmina Burana.

KLAR FOR STORVERK: Mathias Schulz Nilsen, Nelly Løkken, Pia Katrin Kostanse, Vegard Bjørsmo, Anna Sørensen og Birger Andrè Nilsen er fem av de 45 musikklinjeelevene som tar fatt på Carmina Burana sammen med Vokal Nord mandag 18. mars.   Foto: Reiulf Grønnevik

kultur

Mandag 18. mars kommer det profesjonelle koret Vokal Nord fra Tromsø til Alta kultursal. De er på turnè i nord hvor de sammen med kor på diverse plasser tar fatt på Carmina Burana.