Tar doktorgrad på finnmarksfestivaler

Kari har forsket på hvilken rolle festivaler kan spille i utviklingen av lokalsamfunn i distriktene.

DISPUTERER DENNE UKA: Kari Jæger har i mange år forsket på festivalene, blant annet i Finnmark. Fem festivaler har fått ekstra oppmerksomhet.   Foto: Reiulf Grønnevik

kultur

Kari Jæger, som er universitetslektor på avdeling for reiseliv og nordlige studier ved (UIT) Norges arktiske universitet i Alta, disputerer til doktorgrad ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet på Universitetet i Stavanger. Doktorgraden tar utgangspunkt i 56 festivaler i Finnmark fylke.