– Staten er i ferd med å rasere et menneske og hans liv

Kunstnergruppe protesterer mot tvangsslakt av Jovsset Ánte Saras reinflokk.

Elin Már Øyen Vister. 

kultur

I protest mot den norske regjeringens krav om tvangsslakt av Jovsset Ánte Saras reinflokk, lanseres kunstneraksjonen «Vi Som Støtter Jovsset Ante». Alliansen består av flere kunstnere skal bruke kunsten som et fredelig våpen mot statlige slaktekniver og maktmisbruk. Initiativet er direkte inspirert av Mázejoavku, også kalt Samisk kunstnergruppe, som stod i front i kampen mot utbygginga av Alta vassdraget på 1970- og 80-tallet.

– Staten er i ferd med å rasere et menneske og hans liv. Det finner vi oss ikke i, sier kunstnerne i en pressemelding som åpner julekalender og reinadopsjon til støtte for Jovsset Ante Sara og hans reinflokk.

Etter avstemningen i Stortinget 11. desember 2018, ble det klart at et knapt flertall fortsatt vil gjennomføre tvangsslaktning av Jovsset Antes rein, selv om saken er til behandling i FNs menneskerettskomité. Høyre, FrP, Venstre og KrFs representanter var ikke villige til å lytte verken til Sametinget, Norske Reindriftssamers Landsforbund eller opposisjonens forslag om å utsette saken.


Protestene førte ikke fram på Stortinget

Jovsset må slakte før nyttår.

 

– De mener altså at de vet bedre enn samene selv hva bærekraftig reindrift er, samtidig som de gledelig gir bort konsesjoner til gruvedrift, vindmølleparker, kraftlinjer til gass og oljeindustrien, Det er skamløst å ta i bruk miljøargumenter for å presse unge reindriftssamer ut av reindrifta, og vitner om at Norges koloniale historie ikke er over, sier Elin Már Øyen Vister i kunstnergruppen-


Jovsset Ànte får støtte fra hele verden

Vekker internasjonalt engasjement

3000 underskrifter er samlet inn på fire dager.

 

Kunstneraksjonen er en kalender med 24 luker, som teller ned dagene til 31.12, datoen som er siste frist Mat- og Landbruksdepartementet har gitt den unge reindriftsutøveren Jovsset Ante Sara til å slakte flokken ned til 75 reinsdyr.

–  Vi lanserer kunstneraksjonen i solidaritet. En stat som skal på vei inn i en forsoningsprosess bør være ydmyk, ikke statuere eksempler ved makt, sier Øyen Vister.