– Vi er strålende fornøyd og takknemlig

Talent Norge inn i samisk talentsatsing i regi av Riddu Riddu.

  Foto: Arkivfoto

kultur

Organisasjonen Talent Norge som ble etablert i januar 2015 og har som strategisk visjon å la fremragende, kunstneriske talenter realisere sitt maksimale potensial, har inngått en treårig avtale med Riddu Riddu-festivalen om talentsatsingen Riddu Sessions. Avtalen er knyttet opp mot festivalens mangeårige arbeid med unge samiske talenter innenfor alle genre. Satsingen gjøres i samarbeid med Kulturnærings-stiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge og lanseres på programslippet til årets Riddu Riddu som finner sted på Árdna ved Universitetet i Tromsø i morgen, fredag 10. juni. Årets talenter vil være tilstede og gi en smakebit av produksjonen.

– Dette er en interessant satsing som vi er svært glade for å kunne gå inn i. Gjennom prosjektet «Årets Unge Kunstner» har Riddu Riddu drevet systematisk talentutvikling gjennom mange år. Sammen med Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge bidrar vi nå til å løfte talentsatsingen ytterligere gjennom at talentene som plukkes ut sikres oppfølging og kunstnerisk utvikling gjennom et flerårig mentorprogram.  At dette er den tredje satsingen vi gjør i samarbeid med Kulturnæringsstiftelsen er for oss også et viktig signal om hvilken verdi det har med gode lokale partnere, sier  daglig leder i Talent Norge, Maria Mediaas Jørstad i en pressemelding.

Treårig avtale

Talent Norge har investert 450.000 kroner i den nye satsningen. Til sammen gir dette 900.000 kroner over tre år til Riddu Sessions.

– Vi er strålende fornøyd og takknemlig for å ha fått på plass en treårig satsing på samiske talenter i samarbeid med Talent Norge og Kulturnæringsstiftelsen, sier Karoline Trollvik, festivalsjef i Riddu.

Hun opplyser at festivalen vil legge til rette for enda mer oppfølgning og skape arenaer der talentene kan møte hverandre og andre i bransjen, og stimulere til spennende samarbeid og øke synligheten av ung samisk kunst.