Fire personer ønsker å bli rektor ved UiT

Innen fristen søkte fire personer på stillingen som ny rektor ved UiT Norges arktiske universitet.

Universitetet i Tromsø, Campus Alta.  Foto: Rolf Edmund Lund

New Articles

For første gang i UiTs 52 år lange historie skal det nå ansettes en rektor, og fristen for å søke på stillingen var satt til mandag 2. november. Fire personer søker nå på stillingen.

Den nye rektoren vil bli ansatt i en periode på fire år fra og med 1. august 2021, med mulighet for ansettelse i ytterligere en fireårsperiode.

– Vi har fått fire sterke søkere til jobben, og vi er glad for at det var så stor interesse, sier Stig Slørdahl.

Slørdahl er eksternt medlem av universitetsstyret og leder et sammensatt innstillingsutvalg som skal sikre at UiT Norges arktiske universitet velger den rette kandidaten.


Dette er søkerne til stillingen som rektor ved UiT
  • Edel O. Elvevoll, professor ved Norges Fiskeriøgskole
  • Jan-Gunnar Winther, direktør ved senter for hav og Arktis hos Nofima
  • Dag Rune Olsen, professor og rektor ved Universitetet i Bergen
  • Kenneth Ruud, professor og prorektor for forskning og utvikling ved UiT

Endelig avgjørelse i desember

Intervjuer av de aktuelle kandidatene skal etter planen bli gjennomført i løpet av november, og en endelig innstilling vil bli klar etter at universitetsstyret har behandlet saken i et ekstraordinært styremøte den 16. desember.

– UiT Norges arktiske universitet er viktig for hele landsdelen og det er veldig bra at det er fire reelle søkere som søker på stillingen, sier Slørdahl.

Samtidig som en ny rektor skal tre inn i stillingen, endres også selve rektor-rollen ved UiT. Rett før sommeren vedtok nemlig universitetsstyret å gjøre endringer i organiseringen av UiTs toppledelse. Rektoren som tar over i august 2021 skal lede UiTs samlede virksomhet, ikke bare den faglige.

– Den ansatte rektor vil ha totalansvaret for virksomheten og vil ikke lenger være styreleder i universitetsstyret. Rektoren vil fra august rapportere til styret, avslutter Slørdahl.

Den nyansatte rektoren vil erstatte nåværende rektor Anne Husebekk. Hun har vært rektor ved UiT siden august 2013.