Følger Arbeiderpartiet om sykehus i Alta

Favoritten til andreplassen på Ap-lista vil drive valgkamp for sykehus i Alta, om partiet vedtar det.

Slik er en utvidelse av Klinikk Alta til et fullverdig sykehus med fødeavdeling og akuttilbud framstilt i mulighetsstudien til Alta kommune som ble lagt fram høsten 2019.   Foto: Verte arkitektur

New Articles

Det har vært hard kamp mellom ordførerne i Alta og Hammerfest, Monica Nielsen og Marianne Sivertsen Næss, om andreplassen på Ap-lista. Etter å ha blitt utfordret av Alta Ap svarer ikke Sivertsen Næss direkte på om hun vil støtte oppbygging av fødeavdeling og akuttilbud ved Klinikk Alta, men lar det ikke være noen tvil om at hun vil være lojal mot de vedtak Finnmark Ap gjør om oppbyggingen av helsetilbudet i Alta.

Hammerfest-ordfører og favoritt til 2. plassen på Arbeiderpartiets stortingsliste, Marianne Sivertsen Næss.  Foto: Jarle Mjøen

– Dersom jeg blir valgt på nominasjonsmøtet til Finnmark Arbeiderparti, så er jeg klar til å jobbe for Finnmarks innbyggere på Stortinget. Jeg vil selvfølgelig forholde meg til vedtak fattet av Finnmark Arbeiderparti, klargjør Sivertsen Næss i en kommentar til Altaposten.


Alta Ap med utfordring til toppkandidat:

– Støtter du at Alta skal ha akutt- og fødeavdeling?

Alta Ap håper 2. kandidaten fra Hammerfest vil være med å vinne valget i Alta.


Hun forteller at programkomiteen til Arbeiderpartiet lørdag vil lansere utkast til nytt program.

– Programmet har en tydelig distriktspolitikk. Trygt arbeid til alle er jobb nummer en. Partiet har klare mål og tiltak for å styrke velferdsstaten, og norske utslipp av klimagasser må betydelig ned. Programmet vil være førende for hva Arbeiderpartiet vil jobbe for i kommende stortingsperiode. Jeg har stor tro på at det blir et regjeringsskifte, og at sosialdemokratiske verdier og felleskapstenking igjen vil ta Norge videre.