Klinikk Alta med tomme senger

Ingen kan svare på om Finnmarkssykehuset vil drive klinikken permanent med tomme senger.

Kun 11 av 20 sykehussenger i Klinikk Alta er operativ. På 90-tallet hadde Alta 16 sykestueplasser betalt av fylkeskommunen som da hadde ansvaret for spesialisthelsetjenesten. Med foretaket ble antall plasser bygd ned. Før Klinikk Alta overtok for sykestua var det ni plasser. Ved Nye Hammerfest sykehus er det planlagt 89 sengeplasser.  Foto: Jarle Mjøen

New Articles

I utgangspunktet skulle Alta kommune kjøpe seks av 20 sengeplasser ved den somatiske sengeavdelingen på Klinikk Alta.