Øker mest, kun slått av en kommune

Hele 29 personer flyttet til Kautokeino siste kvartal.
New Articles

Befolkningstallene for 2.kvartal fra Statistisk sentralbyrå (SSB) er klare og viser at folketallet i Finnmark som helhet gikk ned med 27 i perioden. Det er imidlertid kommuner som bidrar til å bremse utviklingen, slik som Alta med en netto innflytting på 67, og Kautokeino med en fin økning på 12 innbyggere. Dette betyr at Alta nå ligger på 20.759 innbyggere, mens Kautokeino kryper stadig nærmere 3000-grensa, med 2929 innbyggere.