Farvel til nøttene

Vil sterilisere ekorn.

TYR TIL DRASTISKE TILTAK: Britiske myndigheter vil hjelpe sitt røde ekorn, som smittes av det nordamerikanske grå ekornet. (Illustrasjonsfoto)  Foto: Arkiv

New Articles

Britiske myndigheter vurderer for tiden å massesterilisere ekorn. Hensikten er å hjelpe stedegne britiske ekorn til å overleve mot amerikanske ekorn, melder nyhetsbyrået AFP overfor nyhetsbyrået NTB.

Nedgangen i bestanden av det røde ekornet har vært en bekymring i Storbritannia i mange år. Ekornet finnes nesten bare igjen i nordlige England, Skottland og Irland og teller anslagsvis kun 140.000 dyr. Til sammenlikning er bestanden av gråekorn 3,5 millioner dyr.

De røde dør

Gråekornet, som opprinnelig hører hjemme i Nord-Amerika, ble første gang innført i victoriatiden, men bestanden vokste raskt og fortrenger i dag de røde ekornene. Gråekorn utgjør en konkret fare fordi de sprer en sykdom som ikke rammer dem selv, men tar livet av andre ekorn.

Sterilisering er blant tiltakene som nå vurderes, og direktoratet for dyre- og plantehelse undersøker om det er gjennomførbart å fóre de smittebærende gråekornene med prevensjonsmidler. I første omgang skal de nå utvikle et passende åte, heter det i en uttalelse.

Nugatti?

Avisa The Times hevder at prevensjonsmiddelet kan komme til å bli skjult i sjokoladepålegg, og at metoden kan redusere gråekornbestanden med over 90 prosent fra dagens urovekkende store bestand.