Radio Alta fredag 19. mars

Blir det Altaturnering?

Direkte fra Radio Altas morgensending.

direkte

Opptak av Radio Altas sending 19. mars