Radio Alta torsdag 18. mars

– Alt er kansellert

Direkte fra Radio Altas morgensending.

direkte

Opptak av Radio Altas sending 18. mars