Radio Alta torsdag 15. oktober

Opptak: – Å gjøre folk obs på dette er viktig

Direkte fra Radio Altas morgensending.

direkte

Geolog Vegard Einvik Heitmann har funnet spor av kull som kan stamme fra bronsealderen nede på Elvestrand. Han kommer i studio. Vi skal også høre fra Stefi haldorsen som flyttet fra Alta og åpnet bakeri i Porsgrunn, men ikke hvilket som helst bakeri. Årets bakeri 2020.