Radio Alta fradag 31. januar

Opptak: Frykter for gumpikulturen

Direkte fra Radio Altas morgensending.

direkte

Et forslag fra Alta kommune har fått gumpifolket i Alta til å skjelve i buksene. Mangeårig gumper Laila Olaussen kommer i studio for å fortelle om det gode liv på fjellet. Musikalske gjester i dag er en trio som har holdt koken lenge, Kjetil Linnes, Bjørn Conrad Berg og Kai Henning Skimelid gjester studio. I tillegg skal vi ta for oss krampeaktige gæmliser i dagens Kvinneguide.