Radio Alta fredag 21. juni

Opptak: Alta skolekorps tar over studio

Direkte fra Radio Altas morgensending.

direkte

under fredagens skal fikk vi to heldige personer som vant fine premier fordi de hadde levert inn skjellprøver under laksefisket ifjor. Vi fikk besøk av kaffebrenner Jørgensen. Vi flott musikk servert av Alta skolekorps som vil ha flere medlemmer, og kvinneguiden ble ekstra dramatisk denne gangen.