Radio Alta sender direkte fra Alta IF mot Raufoss

direkte

Radio Alta kommenterer direkte fra Alta IF mot Raufoss.