Fire vil drifte bestillingstransport

– Vi forventet tilbud fra flere, sier samferdselssjef Per Bjørn Holm-Varsi.

Bestillingstransporten skal være gjenkjennbar for brukerne, dermed vil større kjøretøy som utelukkende benyttes til Flexx-transport lakkeres i blått.Foto: Illustrasjonsfoto

nyheter

Drift av Flexx-ruter (bestillingsruter) i Finnmark for perioden 2016 – 2020 har vært ute på anbud de siste månedene, og frist for innlevering av tilbud gikk ut i dag 15. juni klokka 12. Ved fristens utløp var det kommet inn tilbud fra fire aktører. Samtlige er fra Nord-Norge.

Samferdselsavdelinga i Finnmark fylkeskommune gjennomførte i dag anbudsåpning for Flexx-anbudet, og det er fire aktører som har levert tilbud på rutene.

– Vi forventet tilbud fra flere aktører da det har vært dialog med flere interesserte i anbudsperioden, sier samferdselssjef Per Bjørn Holm-Varsi, men er likevel fornøyde med å ha mottatt disse fire tilbudene.

– Det vil ennå ta litt tid før kontrakter kan signeres, forteller Holm-Varsi videre, da innkomne tilbud skal sendes over for evaluering hos Asplan Viak. De vil kvalitetssikre at vi har fått tilbud som er i tråd med de krav vi har satt i anbudet.  

17 anbudspakker
– Det har vært totalt 25 bestillingsruter fordelt på 17 anbudspakker i utlysningen, sier Holm-Varsi, og disse omfatter både bestillingsruter i distriktene, samt enkelte by- og flybussruter.

– Bestillingsrutene må forhåndsbestilles, og vil kun gjennomføres dersom noen har bestilt tur på ruta.

Kjøretøy som benyttes til Flexx-transport vil være profilert med egne kjennemerker, slik at det er tydelig at disse gjennomfører bestillingstransport i Finnmark.

– Større kjøretøy som utelukkende benyttes til Flexx-transport vil lakkeres i blått, mens mindre kjøretøy vil profileres med skilt/logo. Slik ønsker Finnmark fylkeskommune å bygge opp merkevarenavnet Flexx i Finnmark slik at bestillingstransporten er gjenkjennbar for brukerne, avslutter Holm-Varsi, som håper og tror at passasjerene vil ta godt i mot de nye bestillingsrutene og den nye profilen.