Sendingen produserers av Mediehuset Altaposten - Marked.

Her finner du programmet for dagen:

  • Velkommen til markeringen v/ Bente Haug, Viserektor UiT Alta

  • Kulturelt innslag v/Hege Andersson – joik på klarinett

  • Hilsen fra Dag Rune Olsen, Rektor UiT

  • Dagens hovedtale: Mikkel Eskil Mikkelsen, Sametingsråd og kulturelt innslag v/ Piera Eira - sterk tradisjonsstemme fra Masi.

  • Hilsen fra studentene

  • Kulturell avslutning v/ Lena Thuri og Piera Eira med kaffe og kake til alle fremmøtte