Produsert av markedsavdelingen:

Statsforvalteren i Troms og Finnmark avholder i anledning fremleggingen av forvaltningsplanen for rovvilt en to dagers konferanse på Scandic Alta.

Program for onsdag:

 • 12:30: Introduksjon v/ John Karlsen

 • 12:40: Hilsen fra Klima og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet

 • 13:10: Berit Kristine Utsi, Kautokeino flyttsamelag

 • 13:17: Frank Valø, Troms bonde- og småbrukerlag

 • 13:24: Siri Martinsen, NOAH

 • 13:31: Kjell Derås, Naturvernforbundet

 • 13:38: Andreas Larsen, Troms bondelag

 • 13:45: Pause

 • 14:00: Alv Ottar, Folkestad Birdlife

 • 14:07: Christian Steel, Sabima

 • 14:14: Bjørn Tore Søfting, Finnmark bondelag

 • 14:21: Per Mathis Oskal, Troms reindriftssamers fylkeslag

 • 14:30: Hva går vi inn i? Plan og prosess ved sekretariatet v/ Team Iris Hallen, Statsforvalteren i Troms og Finnmark

 • 14:45: Mattilsynet om dyrevelferd

 • 15:00: Region 6 og 7 forteller om sine erfaringer fra forvaltningsplanarbeidet v/ Inge Hafstad, Statsforvalteren i Trøndelag

 • 15:25: Øivind Skogstad, Statsforvalteren i Nordland

 • 15:45: Pause

 • 16:15: Inspirasjonsforedrag, Bente Christiansen, Tidligere miljødirektør

 • 16:30: Inger Marie Gaup Eira, Sami Allaskuvla

 • 17:00: Christina Martin, Rovdyrsenteret

 • 17:20: Svein Eilertsen, NIBIO