Produsert av markedsavdelingen.

Velkommen til spennende foredrag om den norsk-russiske grensa gjennom 200 år på torsdag 28. april hos Studenthuset City Scene i Alta sentrum!

Kari Aga Myklebost og Stian Bones er begge professor i historie ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, Universitetet i Tromsø.

Myklebost og Bones arbeider med nordområdehistorie og norsk-russiske relasjoner, og i disse foredragene vil de ta oss med inn i den lange historien om samarbeid og sikkerhetspolitikk knyttet til grensa mellom den norske småstaten og stormaktsnaboen Russland.

Program:

  • Kari Aga Myklebost: Russisk nabo, finsk nabo. Grensedragning og sikkerhetsperspektiver, 1826-1944

  • Stian Bones: Kald krig – barentssamarbeid – ny spenning, 1944-2022

Vi minner om at det er mulig å spole i direktesendingen.