Produsert av markedsavdelingen:

Statsforvalteren i Troms og Finnmark avholder i anledning fremleggingen av forvaltningsplanen for rovvilt en to dagers konferanse på Scandic Alta.

Program for torsdag:

  • 09:00: Hva mener de unge? v/ Iris Hallen, Statsforvalteren i Troms og Finnmark

  • 09:30 Hurtigdiskusjoner i grupper (lenker for deltagelser ser du under)

  • 10:00 Pause

  • 10:15 Fortsettelse gruppearbeid

  • 11:15 Diskusjon - Hva er det viktigste arbeidsgruppene kan ta med seg i sitt arbeid?

  • 12:00 Oppsummering og avslutning