Produsert av Alta Kultursal.

Tirsdag 3. mai kl 18.00-20.00 arrangeres det informasjonsmøte om fylkestilhørighet i Alta kultursal.

Fram mot 10. mai foregår en folkeavstemning om Altas fylkestilhørighet. Det avholdes nå folkemøter hvor informasjon fra det tverrpolitiske arbeidet og dets møter presenteres, slik at befolkningen er kjent med grunnlaget for folkeavstemningen.

Program

  • Innledning v/ ordfører Monica Nielsen

  • Tverrpolitisk utvalg og administrasjon orienterer om utvalgets arbeid, møtene som er gjennomført og informasjonen som er levert fra eksterne beslutningstakere

  • Spørsmål fra salen

Deltagere fra administrasjonen er rådmann Bjørn-Atle Hansen og kommunalleder for samfunnsutvikling Oddvar Konst. Fra tverrpolitisk utvalg stiller Monica Nielsen, Alex Bjørkmann, Ronny Berg, Jan Martin Rishaug og Tommy Hæggernæs.

Vi minner om at det er mulig å spole i direktesendingen.