Ved å bruke iskremglede og musikk som inngangsport, kan man skape en lett stemning rundt et tema som oppleves tungt.

«Iskrem og ensomhet» med Rachel Selnes og Karl Melby

Ved å bruke iskremglede og musikk som inngangsport, kan man skape en lett stemning rundt et tema som oppleves tungt.
Video