Opptak fra Radio Altas siste morgensending før sommerferien (høydepunkter under).

Radio Alta fredag 2. juli

Opptak fra Radio Altas siste morgensending før sommerferien (høydepunkter under).
Video