Opptak fra Radio Altas morgensending (høydepunkter under).

Radio Alta torsdag 1. juli

Opptak fra Radio Altas morgensending (høydepunkter under).
Video