Opptak fra Radio Altas morgensending (høydepunkter under).

Radio Alta fredag 18. juni

Opptak fra Radio Altas morgensending (høydepunkter under).
Video