Opptak fra Radio Altas morgensending (Høydepunkter under).

Radio Alta tirsdag 15. juni

Opptak fra Radio Altas morgensending (Høydepunkter under).
Video