Solveig Thoresen forteller om helgas konsert.

Motettkoret hyller Ottar Grimstad

Solveig Thoresen forteller om helgas konsert.
Video